Thủ tục xin khôi phục mã số thuế bị đóng do doanh nghiệp không hoạt động tại trụ sở

Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam và được đăng ký với cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp do không nắm rõ quy định của pháp luật mà tiến hành hoạt động tại trụ sở khác với địa chỉ đã đăng ký, dẫn đến việc doanh nghiệp bị đóng mã số thuế, làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, thương mại của doanh nghiệp.Vì vậy, bài viết dưới đây chúng tôi sẽ trình bày thủ tục xin cấp lại mã số thuế bị đóng do doanh nghiệp không hoạt động tại trụ sở.
khoi phuc mst

Mã số thuế là một dãy số, chữ cái hoặc ký tự do cơ quan quản lý thuế cấp cho người nộp thuế để thực hiện khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và thực hiện các thủ tục về thuế. Khi mã số thuế bị đóng, trên hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế sẽ không cho phép doanh nghiệp thực hiện các chức năng trên với cơ quan nhà nước.

Đối với trường hợp doanh nghiệp không hoạt động tại trụ sở, cơ quan thuế sẽ ban hành Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và sau một năm sẽ thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định hoặc phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh để thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo quy định khoản 1 Điều 20 Thông tư 95/2016, trường hợp doanh nghiệp đang ở tình trạng đã ban hành Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng cơ quan thuế chưa ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận; cơ quan quản lý khác chưa ban hành văn bản thu hồi Giấy phép thì doanh nghiệp có thể làm thủ tục xin khôi phục mã số thuế. Thủ tục xin khôi phục mã số thuế như sau:

Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu số 25/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư Thông tư 95/2016.

Quy trình thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan thuế lập danh sách các hồ sơ khai thuế còn thiếu, tình hình sử dụng hoá đơn, số tiền thuế còn nợ, số tiền phạt, tiền chậm nộp (nếu có) và thực hiện xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hoá đơn theo quy định. Đồng thời thực hiện xác minh thực tế tại địa chỉ trụ sở kinh doanh của người nộp thuế và lập Biên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký theo hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế. Người nộp thuế phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế chấp hành đầy đủ các hành vi vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn, nộp đủ số tiền thuế còn nợ, số tiền phạt, tiền chậm nộp (nếu có), cơ quan thuế thực hiện:

- Lập Thông báo khôi phục mã số thuế cho người nộp thuế và gửi cho người nộp thuế.

- In lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế cho người nộp thuế trong trường hợp người nộp thuế đã nộp bản gốc cho cơ quan thuế theo hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

- Thực hiện cập nhật trạng thái mã số thuế của người nộp thuế trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

Mọi yêu cầu liên quan tới thủ tục, Quý khách vui lòng liên hệ Luật Toàn Long tại Hotline: 0934.682.133 hoặc gửi email: luattoanlong@gmail.com để được hỗ trợ nhanh chóng!