Cấp Giấy phép hoạt động in đối với xuất bản phẩm, sản phẩm báo chí, tem chống giả cho cơ sở in của địa phương

download 26

download 26

Luật Toàn Long xin cung cấp cho Quý khách hàng trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động in đối với xuất bản phẩm, sản phẩm báo chí, tem chống giả cho cơ sở in của địa phương để giúp quý khách hàng có thêm những hiểu biết nhất định về vấn đề này

images 5 2

1.Trình tự thực hiện

+ Cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Nghị định 105/2007/NĐ-CP
+ Nộp hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông sở tại 
+ Nhận kết quả sau 7 ngày làm việc (nếu không cấp phép có văn bản trả lời nêu rõ lý do)

2.Cách thức thực hiện

Cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

3.Thành phần hồ sơ

+ Đơn xin cấp giấy phép ghi rõ tên cơ sở in; tên, quốc tịch của tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt in, tên sản phẩm đặt in gia công; số lượng in, cửa khẩu xuất.
+ 02 bản sao mẫu sản phẩm đặt in.
+ Bản sao có công chứng giấy phép hoạt động in hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

     + Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Căn cứ pháp lý

Thông tư số 22/2010/TT-BTTTT ngày 06 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

5.Dịch vụ xin Cấp Giấy phép hoạt động in đối với xuất bản phẩm, sản phẩm báo chí, tem chống giả cho cơ sở in của địa phương tại Luật Toàn Long

Luật Toàn Long sẽ đại diện hoàn tất các thủ tục xin giấy phép hoạt động in đối với xuất bản phẩm, sản phẩm báo chí, tem chống giả cho cơ sở in của địa phương cho khách hàng, cụ thể:

- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Luật Toàn Long sẽ tiến hành soạn hồ sơ xin giấy phép hoạt động in đối với xuất bản phẩm, sản phẩm báo chí, tem chống giả cho cơ sở in của địa phương  cho khách hàng;

- Đại diện lên Sở Thông tin truyền thông để nộp Hồ sơ xin giấy phép hoạt động in đối với xuất bản phẩm, sản phẩm báo chí, tem chống giả cho cơ sở in của địa phương cho khách hàng

 - Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở Thông tin truyền thông , thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

- Nhận kết quả là Giấy phép hoạt động in đối với xuất bản phẩm, sản phẩm báo chí, tem chống giả cho cơ sở in của địa phương