09:58 Thứ hai, ngày 25/5/2020

Giấy phép cung cấp dịch vụ truy nhập Internet dùng riêng

Luật Toàn Long chuyên làm thủ tục xin giấy phép cung cấp dịch vụ truy nhập Internet dùng riêng với chi phí hợp lý, dịch vụ ưu đãi.

download 7

 1. Điều kiện để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ truy nhập Internet dùng riêng
 • Không nhằm mục đích kinh doanh dịch vụ truy nhập Internet.
 • Đối tượng sử dụng dịch vụ Internet là thành viên của hai hay nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có cùng chung tính chất hoạt động hay mục đích công việc và được liên kết với nhau thông qua điều lệ hoạt động, hoặc văn bản quy định cơ cấu tổ chức chung, hoặc hình thức liên kết, hoạt động chung giữa các thành viên.
 1. Hồ sơ xin cấp phép được lập thành 03 bộ (01 bộ là bản chính, 02 bộ là bản sao). Mỗi bộ hồ sơ gồm:
 • Đơn xin cấp phép
 • Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy phép hoạt động của hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Điều lệ tổ chức  hoạt động hoặc hoặc văn bản quy định chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy doanh nghiệp;
 • Văn bản của cơ quan quyết định thành lập doanh nghiệp chấp thuận việc đơn vị, doanh nghiệp tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ Internet (nếu có)
 1. Dịch vụ tư vấn được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ truy nhập Internet dùng riêng tại Luật Toàn Long
 • Tư vấn các quy định của pháp luật có liên quan đến việc xin giấy phép:
 • Tư vấn Điều kiện về tư cách pháp lý của tổ chức xin cấp phép;
 • Tư vấn Điều kiện về năng lực thực hiện và nhân sự thực hiện
 • Tư vấn quy trình thực hiện xin giấy phép;
 • Tư vấn Các điều kiện khác có liên quan;
 • Hoàn thiện hồ sơ và đại diện thực hiện các thủ tục:
 • Soạn thảo đơn và các tài liệu liên quan nhằm hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật;
 • Soạn thảo các giấy tờ khác có liên quan;
 • Tiến hành nộp hồ sơ xin giấy phép tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
 • Tiến hành thủ tục thanh toán chi phí cấp giấy phép;
 • Nhận giấy phép tại cơ quan cấp giấy phép.

 

 

In Lưu lại
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu