22:43 Thứ ba, ngày 26/5/2020

Cấp Giấy phép thành lập cơ quan báo chí, xuất bản báo chí Việt Nam ở nước ngoài.

Luật Toàn Long xin cung cấp cho Quý khách hàng trình tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập cơ quan báo chí , xuất bản báo chí Việt Nam ở nước ngoài.

download 26


1. Trình tự, thủ tục thực hiện

- Cơ quan quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nộp hồ sơ cho Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cục Báo chí xem xét hồ sơ và trình Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép nếu đủ điều kiện; nếu không cấp sẽ có văn bản trả lời

2. Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo chí do cơ quan chủ quản đứng tên đề nghị cấp phép. Nội dung đơn phải ghi rõ:

+ Tên cơ quan chủ quản đề nghị cấp phép xuất bản báo chí,

+ Tên báo, tạp chí, bản tin.

+ Tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành.

+ Ngôn ngữ.

+ Thể thức xuất bản (kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang in mỗi số, số lượng bản in mỗi kỳ).

+ Tổ chức bộ máy của Tòa soạn.

+ Những người chịu trách nhiệm chính (Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập).

+ Trụ sở tòa soạn, điện thoại, Fax.

- Văn bản ý kiến của Bộ Ngoại giao.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính.

3. Dịch vụ xin giấy phép thành lập cơ quan báo chí, xuất bản báo chí Việt Nam ở nước ngoài tại Luật Toàn Long.

Luật Toàn Long sẽ đại diện hoàn tất các thủ tục xin giấy phép thành lập cơ quan báo chí, xuất bản báo chí Việt Nam ở nước ngoài cho khách hàng, cụ thể:

- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Luật Toàn Long sẽ tiến hành soạn hồ sơ xin giấy phép  thành lập cơ quan báoc hí, xuất bản báo chí Việt Nam ở nước ngoài cho khách hàng;

- Đại diện lên Sở Thông tin truyền thông để nộp Hồ sơ xin giấy phép  thành lập cơ quan báo chí, xuất bản báo chí Việt Nam ở nước ngoài cho khách hàng;

- Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở Thông tin truyền thông , thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

- Nhận kết quả là Giấy phép thành lập cơ quan báo chí, xuất bản báo chí Việt Nam ở nước ngoài cho khách hàng;

 

In Lưu lại
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu