04:06 Chủ nhật, ngày 26/9/2021

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Luật Toàn Long xin hướng dẫn thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài như sau:

Khi có nhu cầu thay đổi nội dung dự án đầu tư ra nước ngoài liên quan đến nhà đầu tư thực hiện dự án, địa điểm đầu tư, mục tiêu, quy mô, vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư, tiến độ đầu tư, ưu đãi đầu tư, việc sử dụng lợi nhuận để thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài, nhà đầu tư nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Luật Toàn Long xin cung cấp tới uý khách hàng thủ tục điều chỉnh  Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài heo quy định của Luật Đầu tư 2014 ( hiệu lực từ ngày 1/7/2015)

I.Thành phần hồ sơ:

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

c) Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư đến thời điểm nộp hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

d) Quyết định điều chỉnh dự án đầu tư ra nước ngoài của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 57 của Luật Đầu tư;

đ) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

e) Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế tính đến thời điểm nộp hồ sơ trong trường hợp điều chỉnh tăng vốn đầu tư ra nước ngoài.

II. Nơi nộp hồ sơ

 Bộ Kế hoạch và Đầu tư

III.Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc 

 

In Lưu lại
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu