09:59 Thứ tư, ngày 20/10/2021

Thủ tục thành lập công ty cho thuê tài chính

Công ty cho thuê tài chính là một hình thức của tổ chức tín dụng phi ngân hàng, để thành lập phải có nhiều điều kiện và thủ tục phức tạp hơn so với các loại hình công ty khác.

Công ty Luật Toàn Long xin đưa ra một số điều kiện và thủ tục để thành lập Công ty cho thuê tài chính như sau:

I. Căn cứ pháp lý

 • Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010;
 • Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
 • Nghị định 141/2006/NĐ- CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 về ban hành danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng;
 • Nghị định 10/2011/NĐ- CP của Chính phủ ngày 26/01/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 141/2006/NĐ- CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 về ban hành danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng;
 • Nghị định 39/2014/NĐ – CP của Chính phủ về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính ngày 07/ 05/2014;
 • Thông tư 30/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng ngày 25/12/2015;
 • Nghị định số 78/2015/NĐ – CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

II. Điều kiện thành lập công ty cho thuê tài chính

1.Vốn điều lệ tối thiểu là 150 tỷ đồng;

2. Chủ sở hữu của  công ty cho thuê tài chính là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là pháp nhân đang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn; cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có đủ khả năng tài chính để góp vốn. (theo khoản 1 điều 11 thông tư 30/2015/TT – NHNN về cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức phi ngân hàng);

3.Người quản lý, điều hành, thành viên Ban kiểm soát đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 50 của Luật Các tổ chức tín dụng;

4.Có điều lệ phù hợp với quy định của Luật các tổ chức tín dụng và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

5.Có đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi; không gây ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của hệ thống tổ chức tín dụng; không tạo ra sự độc quyền hoặc hạn chế cạnh tranh không lành mạnh trong hệ thống tổ chức tín dụng.

III. Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty cho thuê tài chính

Để thành lập Công ty cho thuê tài chính thì doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục như sau:

     Bước hai: Nộp hồ sơ 01 bộ hồ sơ vào Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư để xin Giấy Đăng ký Kinh doanh. Hồ sơ bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

2.Điều lệ công ty

3. Danh sách thành viên hoặc cổ đông công ty (nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc là công ty cổ phần)

4.Bản sao các giấy tờ: bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiều hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên hoặc cổ đông sáng lập; Bản sao quyết định thành lập công ty, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của đại diện pháp luật của tổ chức

5.Giấy ủy quyền cho công ty Luật Toàn Long

Thời gian cấp giấy phép: trong thời hạn 03 – 05 ngày làm việc, nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ thì sở kế hoạch và đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

      Bước hai:  Và nộp 01 bộ hồ sơ vào Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xin Giấy phép hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng phi Ngân hàng. Hồ sơ bao gồm:

1.Đơn đề nghị cấp Giấy phép do các cổ đông sáng lập, chủ sở hữu, thành viên sáng lập ký theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01 Thông tư 30/2015/TT-NHNN

2.Dự thảo Điều lệ của công ty cho thuê tài chính đã được Hội nghị thành lập thông qua hoặc chủ sở hữu phê duyệt.

3. Đề án thành lập công ty cho thuê tài chính đã được Hội nghị thành lập thông qua hoặc chủ sở hữu phê duyệt (bao gồm tên chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở, thời gian hoạt động, năng lực tài chính, sơ đồ tổ chức và mạng lưới hoạt động, công nghệ thông tin, kế hoạch đầu tư công  nghệ thông tin....)

4.Tài liệu chứng minh năng lực của bộ máy quản trị, kiểm soát, điều hành dự kiến

5.Biên bản Hội nghị thành lập thông qua hoặc văn bản của chủ sở hữu phê duyệt dự thảo Điều lệ, đề án thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng, danh sách các chức danh quản trị, kiểm soát, điều hành dự kiến và lựa chọn Ban trù bị, Trưởng Ban trù bị.

Thời gian cấp giấy phép: trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ các văn bản bổ sung, Ngân hàng Nhà nước tiến hành cấp Giấy phép theo quy định. Trường hợp không cấp Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do không cấp Giấy phép.

 

IV. Dịch vụ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Luật Toàn Long.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, Luật Toàn Long tự tin đem đến cho khách hàng dịch vụ tốt nhất, hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Dịch vụ thay đổi thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của chúng tôi bao gồm:

 • Tư vấn miễn phí, toàn diện những khía cạnh pháp lý liên quan tới việc thành lập công ty cho thuê tài chính
 • Soạn thảo hồ sơ cho khách hàng.
 • Đại diện khách hàng nộp và nhận kết quả tại Sở kế hoạch và Đầu tư
 • Ưu đãi khi khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn sau thành lập doanh nghiệp của Luật Toàn Long

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến vấn đề trên quý khách vui lòng liên hệ với Luật Toàn Long theo số hotline: 0934.682.133 để được các chuyên viên tư vấn miễn phí.

 

In Lưu lại
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu