16:48 Thứ năm, ngày 06/10/2022

Đăng kí sáng chế, kiểu dáng công nghiệp

Luật Toàn Long - cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Sau đây là trình tự, hồ sơ đăng kí sáng chế, kiểu dáng công nghiệp:
patent

1. Hồ sơ đăng kí sáng chế 

- 02 tờ khai đăng ký sáng chế (theo mẫu)

- 02 bản mô tả sáng chế có yêu cầu bảo hộ: tên sáng chế, lĩnh vực sử dụng sáng chế, tình trạng kỹ thuật, bản chất kỹ thuật, yêu cầu bảo hộ,

- 02 bản mô tả vắn tắt các hình vẽ, sơ đồ, bản tính toán (nếu có) để làm rõ thêm bản chất của giải pháp kỹ thuật nêu trong bản mô tả.

- 02 bản tóm tắt sáng chế: không quá 150 từ

- 01 giấy ủy quyền có chữ ký và dấu của người nộp đơn

- 01 bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày triển lãm nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo điều ước quốc tế

- 01 tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác (chứng nhận thừa kế, chứng nhận hoặc thỏa thuận chuyển nhượng quyền nộp đơn, hợp đồng giao việc) hoặc giấy chuyển giao quyền nộp đơn.

bao ho

2. Tư vấn đăng ký sáng chế tại Luật Toàn Long

- Tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến việc đăng ký và bảo hộ quyền SHTT đối với sáng chế/giải pháp hữu ích;

- Tư vấn về khả năng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích;

- Tra cứu và cung cấp các thông tin sáng chế/giải pháp hữu ích và tư vấn giúp đạt hiệu quả trong việc bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích;

- Hoàn thiện hồ sơ bao gồm dịch và/hoặc viết bản mô tả sáng chế, và tiến hành các thủ tục đăng ký cấp bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích;

- Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc đăng ký sáng chế ở Việt Nam và các nước thành viên của Hiệp ước Hợp tác Patent (PCT) mà Việt Nam là thành viên;

- Tư vấn và đại diện thực hiện các nội dung liên quan đến chuyển nhượng, chuyển giao sáng chế/giải pháp hữu ích

- Tư vấn các nội dung liên quan đến hợp đồng chuyển giao công nghệ có liên quan đến chuyển nhượng sáng chế/giải pháp hữu ích.

- Đại diện và tư vấn cho khách hàng về duy trì hiệu lực bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích.

 

 

In Lưu lại
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu