16:34 Thứ năm, ngày 06/10/2022

Thay đổi đăng ký nhượng quyền thương mại nước ngoài vào Việt Nam

Luật Toàn Long tự tin sẽ mang lại cho quý khách hàng sự phục vụ tốt từ thủ tục thay đổi đăng ký chấp thuận nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam.

thay doi dang ky nhuong quyen thuong mai

Thay đổi đăng ký chấp thuận nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam thuộc lĩnh vực thống kê "dịch vụ thương mại" do Vụ kế hoạch - Bộ công thương quản lý.


1. Trình tự thực hiện:
- Tổ chức đăng ký nhượng quyền thương mại nộp hồ sơ trực triếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ Công Thương - 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội;
- Bộ Công Thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 02 ngày làm việc, Bộ Công Thương thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương thẩm tra nội dung hồ  sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Bộ Công Thương ban hành Thông báo chấp thuận nhượng quyền thương mại cho tổ chức. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, trong vòng 03 ngày làm việc Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản cho tổ chức, nêu rõ lý do không  chấp thuận.
- Sau khi hoàn thành trách nhiệm nộp lệ phí, tổ chức nhận Thông báo trực tiếp tại Bộ Công Thương hoặc bằng đường bưu điện.
2. Cách thức thực hiện
- Nộp trực tiếp
- Nộp qua đường bưu điện
3. Hồ sơ
- Thông báo thay đổi thông tin đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại (theo mẫu);
- Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại với các nội dung thay đổi (theo mẫu);
- Trong trường hợp thay đổi thông tin tại Mục I, Phần A Bản giới thiệu nhượng quyền: Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được hợp pháp hoá lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và công chứng) hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp nhượng quyền thương mại từ khu chế xuất, khu phi thuế quan hoặc các khu vực hải quan riêng;
- Trong trường hợp thay đổi thông tin tại Mục II, Phần A Bản giới thiệu nhượng quyền: Bản sao văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài (trường hợp thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt và công chứng);
- Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân nhượng quyền thứ cấp;
- Bản gốc thông báo chấp thuận đăng ký nhượng quyền thương mại đã được cấp.
4. Thời hạn giải quyết
05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
5. Cơ quan thực hiện:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Kế hoạch- Bộ Công Thương
d) Cơ quan phối hợp (nếu có):
6. Lệ phí sửa đổi, bổ sung thông báo đăng ký nhượng quyền thương mại: 6.000.000 VNĐ
 

 
In Lưu lại
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu