14:59 Thứ tư, ngày 08/12/2021

Cho thuê lại lao động

Cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, sau đó làm việc cho người sử dụng lao động khác, chịu sự điều hành của người sử dụng lao động sau và vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

 

Hoạt động cho thuê lại lao động là một loại dịch vụ việc làm và là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chỉ được thực hiện đối với một số công việc nhất định.

Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

 1. Phiên dịch/Biên dịch/Tốc ký
 2. Thư ký/Trợ lý hành chính
 3. Lễ tân
 4. Hướng dẫn du lịch
 5. Hỗ trợ bán hàng
 6. Hỗ trợ dự án
 7. Lập trình hệ thông máy sản xuất
 8. Sản xuất, lắp đặt thiết bị truyền hình, viễn thông;
 9. Vận hành/kiểm tra/sửa chữa máy móc xây dựng, hệ thống điện sản xuất
 10. Dọn dẹp vệ sinh tòa nhà, nhà máy
 11. Biên tập tài liệu
 12. Vệ sỹ/Bảo vệ
 13. Tiếp thị/chăm sóc khách hàng qua điện thoại
 14. Xử lý các vấn đề tài chính/thuế
 15. Sửa chữa/kiểm tra vận hành ô tô
 16. Scan, vẽ kỹ thuật công nghiệp/trang trí nội thất
 17. Lái xe.

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động:

1. Đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng (Tiền ký quỹ được sử dụng để thanh toán tiền lương hoặc bồi thường cho người lao động thuê lại trong trường hợp doanh nghiệp cho thuê lại vi phạm hợp đồng lao động với người lao động thuê lại hoặc gây thiệt hại do không đảm bảo về quyền và lợi ích hợp phá của người lao động thuê lại.

2. Đảm bảo vốn pháp định là 2.000.000.000 đồng. Mức vốn điều lệ duy trì không thấp hơn mức vốn pháp định trong suốt quá trình hoạt dộng.

Hồ sơ chứng minh điều kiện về vốn pháp định:

- Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty TNHH có từ hai thành viên trở lên; quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên; bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân và đối với công ty TNHH một thành viên mà chủ sở hữu là cá nhân;

- Đối với số vốn được góp bằng tiền phải có văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam, nơi doanh nghiệp gửi vốn bằng tiền về mức vốn được gửi;

- Đối với số vốn góp bằng tài sản phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá ở Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngành nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

Đối với doanh nghiệp nước ngoài liên doanh với doanh nghiệp trong nước phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Cho thuê lại lao động là ngành nghề kinh doanh chính. Có vốn và tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp từ 10.000.000.000 đồng trở lên

- Đã có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cho thuê lại lao động từ 05 năm trở lên (chứng minh bằng Giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó có nội dung ngành nghề cho thuê lại lao động; Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động do cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp; Văn bản khác do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp cho doanh nghiệp để tiến hành hoạt động cho thuê lại lao động; Giấy  hợp đồng cho thuê lại lao động mà doanh nghiệp đã ký, trong đó thể hiện thời gian hoạt động cho thuê lại lao động đã được cấp phép theo quy định nước sở tại và các tài liệu liên quan (nếu có));

- Có Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại chứng nhận doanh nghiệp và người đại diện phần vốn góp của doanh nghiệp chưa có hành vi vi phạm pháp luật nước sở tại hoặc pháp luật của nước có liên quan.

(Các văn bản trên phải dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng thực và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam)

3. Trụ sở đáp ứng các điều kiện sau

- Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cho thuê phải ổn định và có thời hạn ít nhất từ 02 năm trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký kinh doanh thì trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động phải có giấy tờ hợp lệ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 02 năm trở lên.

4. Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện  bảo đảm điều kiện

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng;

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động từ 03 năm trở lên;

- Trong 03 năm liền kề trước khi đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, không đứng đầu doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc không tái phạm hành vi giả mạo hồ sơ xin cấp phép, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ xin cấp, cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

(*) Thông báo: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, trước ngày bắt đầu hoạt động cho thuê lại lao động, doanh nghiệp cho thuê phải thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi trụ sở, chi nhánh về địa điểm đặt trụ sở, địa bàn hoạt động; thời gian bắt đầu hoạt động; kèm theo bản sao Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và danh sách những người quản lý, người giữ các chức danh chủ chốt của doanh  nghiệp cho thuê.

cho thuê lại lao động

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép cho thuê lại lao động:

1. Văn bản đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động (theo mẫu);

2. Văn bản chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định;

3. Giấy chứng nhận việc đã thực hiện ký quỹ;

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

5. Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu doanh nghiệp;

6. Giấy chứng minh đủ điều kiện về địa điểm;

Thời hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động: Giấy phép có thời hạn tối đa 36 tháng. Trường hợp gia hạn Giấy phép thì thời hạn không quá 24 tháng, số lần gia hạn không quá 02 lần. Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động được cấp lại có thời hạn không quá thời hạn của Giấy phép đã được cấp trước đó.

In Lưu lại
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu