09:25 Thứ tư, ngày 20/10/2021

Quy định về thư ủy quyền trong công bố mỹ phẩm

Luật Toàn Long chuyên thủ tục tư vấn pháp lĩnh vực cấp giấy phép, giấy phép lưu hành mỹ phẩm trọn gói, nhanh chóng, uy tín mang lại hiệu quả cho khách hàng.

Thư ủy quyền của nhà sản xuất hoặc Chủ sở hữu sản phẩm cho Công ty nhập khẩu và phân phối sản phẩm tại Việt Nam gồm những yêu cầu gì ?

     Một thư ủy quyền của Nhà sản xuất hoặc chủ Sở hữu sản phẩm cho Công ty nhập khẩu và phân phối MP tại Việt Nam phải có đầy đủ các nội dung sau sẽ được Cục quản lý Dược Việt Nam chấp thuận:

1. Ngôn ngữ trình bày là tiếng Việt, tiếng Anh hoặc song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

2. Giấy uỷ quyền phải có đầy đủ các nội dung sau:

a) Tên, địa chỉ của nhà sản xuất; trường hợp bên uỷ quyền là chủ sở hữu sản phẩm thì cần nêu rõ tên, địa chỉ của chủ sở hữu sản phẩm và tên, địa chỉ của nhà sản xuất;

b) Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân được ủy quyền;

c) Phạm vi ủy quyền (đứng tên công bố và phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam);

d) Nhãn hiệu hàng hóa hoặc tên sản phẩm được ủy quyền;

đ) Thời hạn ủy quyền;

e) Cam kết của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm cung cấp đầy đủ hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường tại Việt Nam;

g) Tên, chức danh, chữ ký của người đại diện cho bên uỷ quyền.

Nếu quý vị có nhu cầu tư vấn thủ tục cấp giấy phép lưu hành mỹ phẩm. Xin vui lòng liên hệ để được tư vấn cụ thể

In Lưu lại
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu