09:35 Thứ tư, ngày 20/10/2021

Thủ tục thành lập Trung tâm ngoại ngữ

Luật Toàn Long xin được giới thiệu tới rộng rãi Quý khách hàng về điều kiện, thủ tục xin cấp giấy phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ

Điều kiện

Theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ (Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT  ngày 04/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo), thành lập trung tâm ngoại ngữ được thành lập khi có đủ các điều kiện sau:

1. Có nguồn tuyển sinh thường xuyên, ổn định

2. Có đội ngũ cán bộ quản lý theo quy định tại Điều 14, Điều 16 của Quy chế.

3. Có đội ngũ giáo viên đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 26 của Quy chế, đủ khả năng giảng dạy, đảm bảo cho các lớp hoạt động kiên tục, đúng lịch trình của khoá học.

4. Có đủ văn phòng, phòng học, bàn ghế, phòng học tiếng, phòng vi tính với các trang thiết bị học tập đáp ứng yêu cầu về điều kiện thực hiện nội dung, chương trình giảng dạy phần lý thuyết và thực hành của học viên.

5. Có nguồn tài chính tối thiểu đủ để chi cho các hoạt động thường xuyên của Trung tâm trong năm đầu tiên.

6. Có đầy đủ các điều kiện theo quy định về phòng cháy, nổ, vệ sinh môi trường, y tế và an ninh của trung tâm.

trung tam ngoai ngu

Hồ sơ: 

1. Tờ trình xin thành lập trung tâm.

2.  Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:

a. Mục đích, yêu cầu thành lập trung tâm;

b. Tên trung tâm, địa chỉ, số điện thoại, Email, Fax;

c.  Dự kiến các chương trình giảng dạy, quy mô học viên trong năm đầu và ba năm tiếp theo;

d. Bản thuyết minh về các điều kiện thành lập trung tâm, trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc Hợp đồng thuê) đất, nhà, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành và nguồn tài chính đáp ứng được yêu cầu theo quy định tại Điều 8 của Quy chế;

đ.  Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng (họ tên, năm sinh, trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo, chức vụ hiện tại, cơ quan công tác);

e. Bản thống kê về cơ sở vật chất, phòng học, phòng thực hành và các trang thiết bị, phương tiện, học liệu.

3. Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

4. Bản sao văn bằng chứng chỉ của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.

Thủ tục

1. Sở Giáo dục và đào tạo tiếp nhận hồ sơ xin thành lập trung tâm ngoại ngữ thuộc tỉnh, thành phố; trung tâm ngoại ngữ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường  đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ của các bộ, ban, ngành, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trụ sở đóng tại địa phương. 

Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, sở giáo dục và đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế, nếu đủ điều kiện quy định tại Điều 8 của Quy chế  thì trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc Giám đốc sở Giáo dục và đào tạo theo sự uỷ quyền Chủ tịch UBND cấp tỉnh ra quyết định thành lập trung tâm.

2. Phòng (Ban) Tổ chức của trường đại học, cao đẳng tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học thuộc trường.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Phòng tổ chức thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế, nếu đủ điều kiện quy định tại Điều 8 của Quy chế  thì trình Hiệu trưởng trường ra quyết định thành lập. Trung tâm ngoại ngữ - tin học thuộc trường đại học, cao đẳng chỉ mở lớp ở trong địa điểm của trường, nếu mở lớp ở ngoài địa điểm của trường thì phải đăng ký hoạt động với Sở Giáo dục và Đào tạo sở tại và chịu sự kiểm tra, giám sát của sở.

 

 

 

 

In Lưu lại
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu