10:30 Thứ tư, ngày 20/10/2021

Thủ tục thay đổi trụ sở công ty khác tỉnh thành

Luật Toàn Long xin gửi quý khách hàng nội dung tư vấn về thủ tục thay đổi trụ sở công ty trong trường hợp khác tỉnh,thành nhanh gọn hiệu quả

1. Cơ sở pháp lý của việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty khác tỉnh/thành

Luật Doanh nghiệp 2014;

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

 

2. Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty  khác tỉnh/thành

2.1 Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty  khác tỉnh/thành tại Sở kế hoạch và đầu tư:

* Hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty khác tỉnh/thành 

- Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính;

- Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

- Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài; danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

- Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh về việc thay đổi trụ sở chính;

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính;

- Biên bản xác nhận không nợ thuế của chi cục thuế quản lý doanh nghiệp trước khi chuyển trụ sở;

- Giấy tờ nộp kèm: bản chứng thực đăng ký doanh nghiệp, văn bản ủy quyền cho người trực tiếp nộp hồ sơ.

* Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty  khác tỉnh/thành tại sở kế hoạch đầu tư

Phòng đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp dự định chuyển điến.

* Thời hạn giải quyết hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty khác tỉnh/thành làm Với tại kế hoạch và đầu tư:

03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, trường hợp từ chối thì phải ra thông báo, ghi rõ lí do và các yêu cầu cần sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

 

2. 2 Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty khác tỉnh/thành tại cơ quan thuế

Thủ tục thuế khi chuyển trụ sở công ty là việc quan trọng cần phải làm, đặc biệt là khi chuyển địa chỉ dẫn đến thay đổi cơ quan quản lý thuế

Điều này, doanh nghiệp Tham khảo bài viết chi tiết về:

Thủ tục thuế cần làm khi doanh nghiệp chuyển trụ sở

3. Thủ tục cần làm sau khi chuyển trụ sở công ty khách tỉnh/thành

Khi chuyển trụ sở công ty khác tỉnh thành, địa chỉ công ty có sự thay đổi do đó kéo theo doanh nghiệp cần thực hiện các công việc sau:

 - Làm lại con dấu khi chuyển trụ sở công ty

Trên con dấu pháp nhân có thông tin đến Quận/huyện, tỉnh/thành quản lý doanh nghiệp do đó khi chuyển trụ sở khác tỉnh doanh nghiệp sẽ phải làm lại con dấu

Doanh nghiệp tiến hành khắc con dấu mới

- Sau khi có con dấu mới doanh nghiệp làm hồ sơ thông báo sử dụng con dấu 

- Sau đó mang tới sở kế hoạch đầu tư quản lý doanh nghiệp hiện tại để nộp hồ sơ thông báo sử dụng con dấu

- Sau 3 ngày (làm việc) doanh nghiệp tới nhận kết quả thông báo sử dụng mẫu con dấu có ghi ngày bắt đầu có hiệu lực của con dấu.

Sau 5 ngày kể từ ngày nhận thông báo thì con dấu mới có hiệu lực (Ngày có hiệu lực của con dấu có ghi rõ trong tờ thông báo)

 

Xử lý hóa đơn khi chuyển trụ sở công ty

Hóa đơn GTGT của doanh nghiệp có ghi rõ thông tin chi tiết địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp, tuy nhiên không giống như con dấu

Doanh nghiệp có thể lựa chọn giữ nguyên hóa đơn: Doanh nghiệp tiến hành làm thủ tục Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đến thời điểm chuyển và làm thêm tờ khai chuyển hóa đơn. Sau đó doanh nghiệp khắc thêm con dấu địa chỉ mới đóng vào mỗi tờ hóa đơn cũ kia.

Trường hợp doanh nghiệp hủy hóa đơn cũ và làm hóa đơn mới thì: Doanh nghiệp làm báo cáo hủy hóa đơn. Sau đó tiến hành thủ tục Đề nghị đặt in hóa đơn mới và tiến hành thông báo phát hành hóa đơn như bình thường.

 

In Lưu lại
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu