10:39 Thứ tư, ngày 20/10/2021

Trình tự thủ tục tuyên bố phá sản

Với thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt như hiện nay, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp luôn tiềm ẩn những rủi ro. Nhiều doanh nghiệp khi làm ăn không thuận lợi, đầu tư thua lỗ hoặc mất khả năng thanh toán và dẫn đến phải tuyên bố phá sản.
Trình tự thủ tục tuyên bố phá sản

Thực tế, khi tiến hành đăng ký thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã thì thủ tục tương đối dễ dàng, tuy nhiên, thủ tục để tuyên bố phá sản cho doanh nghiệp, hợp tác xã lại phức tạp hơn rất nhiều. Bài viết dưới đây của Luật Toàn Long sẽ giúp bạn tìm hiểu về trình tự, thủ tục tuyên bố phá sản.

Các bước tiến hành thủ tục phá sản

Theo quy định của Luật Phá sản năm 2014 thì trình tự thủ tục tuyên bố phá sản như sau:

  • Bước 1: Người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Theo quy định tại Điều 5 Luật Phá sản 2014, những chủ thể có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản bao gồm:

1. Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần có quyền nộp đơn khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

2. Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

3. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ nộp đơn khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

4. Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu, thành viên hợp danh có nghĩa vụ nộp đơn khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.

5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu dưới 20% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán trong trường hợp Điều lệ công ty quy định.

6. Thành viên hợp tác xã hoặc người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã có quyền nộp đơn khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

  • Bước 2: Tòa án xem xét đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán hoặc Tổ Thẩm phán gồm 03 Thẩm phán giải quyết. Thẩm phán được phân công xem xét đơn và ra một trong các quyết định sau:

a) Trường hợp đơn hợp lệ, Thẩm phán thông báo cho người nộp đơn về việc nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản, trừ trường hợp không phải nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản;

b) Trường hợp đơn không đủ các nội dung theo quy định thì Thẩm phán thông báo cho người nộp đơn sửa đổi, bổ sung đơn;

c) Chuyển đơn cho Tòa án có thẩm quyền nếu thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác;

d) Trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

  • Bước 3: Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi nhận được biên lai nộp lệ phí phá sản, biên lai nộp tạm ứng chi phí phá sản.

  • Bước 4: Mở thủ tục phá sản

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý, Thẩm phán xem xét và ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản.

Thẩm phán ra quyết định mở thủ tục phá sản khi công ty mất khả năng thanh toán. Trường hợp cần thiết, trước khi ra quyết định mở thủ tục phá sản, Thẩm phán có thể triệu tập phiên họp với sự tham gia của người nộp đơn, chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản, cá nhân, tổ chức có liên quan để xem xét, kiểm tra các căn cứ chứng minh doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

  • Bước 5: Triệu tập hội nghị chủ nợ

Sau khi Tòa án quyết định mở thủ tục phá sản thì sẽ tiến hành triệu tập Hội nghị chủ nợ. Thông báo triệu tập Hội nghị chủ nợ và tài liệu khác có liên quan phải được gửi cho người có quyền tham gia Hội nghị chủ nợ và người có nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ.

Điều kiện triệu tập Hội nghị chủ nợ là có số chủ nợ tham gia đại diện cho ít nhất 51% tổng số nợ không có bảo đảm. Chủ nợ không tham gia nhưng có ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định gửi cho Thẩm phán trước ngày tổ chức Hội nghị chủ nợ thì được coi như chủ nợ tham gia.

Trường hợp không đủ điều kiện triệu tập Hội nghị chủ nợ thì Hội nghị chủ nợ phải được hoãn. Thẩm phán phải triệu tập lại Hội nghị chủ nợ lần 2 trong vòng 30 ngày, kể từ ngày hoãn.

Hội nghị chủ nợ có quyền đưa ra nghị quyết trong đó có một trong các kết luận sau:

a) Đề nghị đình chỉ giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản nếu kể từ ngày Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản đến trước ngày ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã không mất khả năng thanh toán;

b) Đề nghị áp dụng biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh đối với công ty;

c) Đề nghị tuyên bố phá sản công ty.

  • Bước 6: Phục hồi hoạt động kinh doanh

Trường hợp Hội nghị chủ nợ thông qua nghị quyết có nội dung áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông qua nghị quyết, doanh nghiệp, hợp tác xã phải xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh và gửi cho Thẩm phán, chủ nợ, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản cho ý kiến.

  • Bước 7: Ra quyết định tuyên bố phá sản

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện phương án phục hồi kinh doanh hoặc hết thời hạn thực hiện nhưng công ty vẫn mất khả năng thanh toán thì Thẩm phán ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản.

Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ bị thanh lý và phân chia theo quy định pháp luật.

Hệ quả của quyết định tuyên bố phá sản:

- Doanh nghiệp, hợp tác xã chính thức chấm dứt sự tồn tại về mặt pháp lý;

- Tòa án phải gửi quyết định cho cơ quan đăng ký kinh doanh để xóa tên doanh nghiệp, hợp tác xã khỏi sổ đăng ký kinh doanh;

- Thực hiện nghĩa vụ về tài sản đối với chủ nợ chưa được thanh toán nợ;

- Cấm đảm nhiệm chức vụ sau khi công ty bị tuyên bố phá sản.

Mọi yêu cầu liên quan tới thủ tục, Quý khách vui lòng liên hệ Luật Toàn Long tại Hotline: 0934.682.133 hoặc gửi email: luattoanlong@gmail.com để được hỗ trợ nhanh chóng!

In Lưu lại
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu