09:59 Thứ tư, ngày 20/10/2021

Thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh

Trong thời buổi dịch bệnh Covid phức tạp như hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp gặp phải khó khăn dẫn đến việc không thể tiếp tục hoạt động. Theo đó, ngoài trường hợp giải thể thì doanh nghiệp có thể thực hiện thông báo tạm ngừng kinh doanh đến cơ quan nhà nước để tạm ngừng hoạt động trong giai đoạn khó khăn. Bài viết dưới đây Luật Toàn Long sẽ tư vấn và hướng dẫn để Quý khách hàng thực hiện thủ tục.

Theo quy định, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Cụ thể, thủ tục thông báo tạm ngừng như sau:

Cơ quan thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt trụ sở.

Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp

Thời hạn tạm ngừng: Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá 01 năm.

Thành phần hồ sơ: 

- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh (mẫu quy định);

- Biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh) hoặc của Hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần);

- Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị hoặc Chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

Bước 4: Phòng Đăng ký kinh doanh trả kết quả giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc

Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ hoặc Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ.

Lưu ý:

- Sau khi doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp và tình trạng của tất cả các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng tạm ngừng kinh doanh.

- Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh.

- Doanh nghiệp có thể đề nghị đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đồng thời với đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

Trên đây là bài tư vấn về Thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh. Mọi yêu cầu liên quan tới thủ tục, Quý khách vui lòng liên hệ Luật Toàn Long tại Hotline: 0934.682.133 hoặc gửi Email: luattoanlong@gmail.com để được hỗ trợ nhanh chóng!

In Lưu lại
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu