10:13 Thứ tư, ngày 20/10/2021

In, mua bán hóa đơn công ty

Từ 01/01/2018, các doanh nghiệp, tổ chức không được tự đặt in hóa đơn?
mua ban hoa don

 Đây là nội dung đề xuất của Bộ Tài chính trong Dự thảo Nghị định về hoá đơn (sửa đổi), thay thế Nghị định 51/2010 và Nghị định 04/2014.

Thực tế trong thời gian qua, việc sử dụng hóa đơn giấy dẫn tới một số đối tượng lợi dụng sự thông thoáng để thành lập nhiều doanh nghiệp, hoặc mua lại doanh nghiệp. Những doanh nghiệp này không kinh doanh nhưng được sử dụng hóa đơn, xuất hóa đơn khống, sử dụng hóa đơn lòng vòng để khấu trừ, hoàn khống thuế giá trị gia tăng; hoặc rút tiền thanh toán từ ngân sách nhà nước, không kê khai nộp thuế để trốn thuế…

Để khắc phục tình trạng trên, trong Dự thảo, Bộ Tài chính hướng tới mục tiêu cơ bản việc thực hiện hoá đơn, chứng từ điện tử trong năm 2018 theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Tài chính đề xuất mở rộng diện sử dụng hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tại doanh nghiệp. Đồng thời, từ năm 2018 các doanh nghiệp, tổ chức không được thực hiện đặt in hóa đơn, cơ quan thuế thực hiện đặt in hóa đơn để bán cho các doanh nghiệp mới thành lập, hộ, cá nhân kinh doanh.

Doanh nghiệp mới thành lập chỉ được sử dụng hóa đơn in trong 6 tháng, sau đó sẽ được hỗ trợ chuyển sang dùng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Với một số trường hợp không có nhu cầu mua hóa đơn quyển, sử dụng ít hóa đơn sẽ mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Đối với trường hợp hóa đơn do tổ chức đã đặt in trước ngày 01/01/2018 được tiếp tục sử dụng trong năm 2018 và 2019, sau đó chuyển sang hóa đơn điện tử.

Các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực siêu thị, trung tâm thương mại sử dụng hóa đơn tự in trực tiếp từ máy tính tiền và định kỳ chuyển dữ liệu cho cơ quan thuế.

Bên cạnh đó, Cơ quan thuế thực hiện dịch vụ cấp lẻ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

Dự kiến, dự thảo này được thông qua sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

 

In Lưu lại
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu