09:40 Thứ tư, ngày 20/10/2021

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

Luật Toàn Long xin hướng dẫn quý khách hàng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần, giúp công việc của quý khách thuận lợi.

Căn cứ điều 110 Luật doanh nghiệp 2014, Công ty cổ phần được hiểu là doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

c)  Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

d)  Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác (trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật doanh nghiệp 2014.

I. Hồ sơ thành lập công ty cổ phần bao gồm:

1.Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

2. Điều lệ công ty

3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài/ Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.

4. Bản sao hợp lệ  các giấy tờ sau đây:

- Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân

- Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu nước ngoài là tổ chức; và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành;

II. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp:

Cơ quan Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của Hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thống báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đỏi, bổ sung (nếu có)

III. DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CỦA LUẬT TOÀN LONG

   Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, Luật Toàn Long tự tin đem đến cho khách hàng dịch vụ tốt nhất, hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn miễn phí, toàn diện những khía cạnh pháp lý liên quan tới việc thành lập doanh nghiệp
  • Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp cho khách hàng.
  • Đại diện khách hàng nộp và nhận kết quả tại Sở kế hoạch và Đầu tư
  • Ưu đãi khi khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn sau thành lập doanh nghiệp của Luật Toàn Long

   

 

In Lưu lại
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu