09:27 Thứ tư, ngày 20/10/2021

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, Luật Toàn Long tự tin đem đến cho khách hàng dịch vụ tốt nhất, hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn điều lệ của công ty (Điều 73 Luật Doanh nghiệp 2014)

ho so doanh nghiep

1. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên bao gồm các giấy tờ sau:

Trường hợp công  ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

-  Điều lệ công ty

- Danh sách thành viên

- Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước  công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

- Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước)

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư  nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền;

Trường hợp công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

   Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

-  Điều lệ công ty

- Thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên

2.  Thời hạn cấp Giấy chứng nhận Đăng ký công ty TNHH một thành viên:

Cơ quan Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của Hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thống báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đỏi, bổ sung (nếu có)

3. Dịch vụ thành lập công ty TNHH một thành viên của Luật Toàn Long

     Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, Luật Toàn Long tự tin đem đến cho khách hàng dịch vụ tốt nhất, hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn miễn phí, toàn diện những khía cạnh pháp lý liên quan tới việc thành lập công ty TNHH một thành viên
  • Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên cho khách hàng.
  • Đại diện khách hàng nộp và nhận kết quả tại Sở kế hoạch và Đầu tư
  • Thực hiện khắc dấu và công bố mẫu dấu cho doanh nghiệp
  • Ưu đãi khi khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn sau thành lập doanh nghiệp (dịch vụ chữ ký số, đặt in hóa đơn..) của Luật Toàn Long

   

 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu